Celebrity Born in November

23rd NOV
Brittany Xavier

Brittany Xavier

Hair Stylist
9th NOV
Prithvi Shaw

Prithvi Shaw

Cricketer
14th NOV
Sierra Haschak
3rd NOV
Charles Bronson
25th NOV
Christina Applegate
16th NOV
Jack Champion
19th NOV
Tyga

Tyga

Rapper
13th NOV
David Lee
29th NOV
 Tom Sizemore
2nd NOV
Luke Schenn

Luke Schenn

Hockey Player
3rd NOV
Martina Trevisan

Martina Trevisan

Tennis Player