Celebrity Born in November

13th NOV
David Lee
29th NOV
 Tom Sizemore
2nd NOV
Luke Schenn

Luke Schenn

Hockey Player
3rd NOV
Martina Trevisan

Martina Trevisan

Tennis Player
3rd NOV
Ian Wright

Ian Wright

Retired Soccer Player
14th NOV
Travis Barker
8th NOV
Nancy Rodriguez
3rd NOV
David Muir

David Muir

Journalist
7th NOV
Anushka Shetty
7th NOV
Kamal Haasan
4th NOV
Drew Starkey