Profession : Cricketer

26th SEP
Bhim Sharki

Bhim Sharki

Cricketer
8th SEP
Shubman Gill

Shubman Gill

Cricketer
9th NOV
Prithvi Shaw

Prithvi Shaw

Cricketer
17th FEB
Gulsan Jha

Gulsan Jha

Cricketer
8th SEP
Kyle Mayers

Kyle Mayers

Cricketer
22nd JAN
Aasif Sheikh

Aasif Sheikh

Cricketer
29th DEC
Gopal Dhakal

Gopal Dhakal

Cricketer
18th JUL
Ishan Kishan

Ishan Kishan

Cricketer
6th DEC
Andrew Flintoff
4th MAY
Ben Stokes

Ben Stokes

Cricketer
2nd JUN
Steve Smith

Steve Smith

Cricketer
22nd FEB
Clint Mckay

Clint Mckay

Cricketer